Med färgglada strutar på huvudet och äggkartonger ska Åre kommuns tjänstepersoner tänka i nya banor. Ett påkostat rum kallat innovationslabbet med klipp- och klistramaterial har öppnats. Enligt källor upplevs investeringen som ”pinsam” och som en ”lekstuga”. Denna besökare har på sig en gulfärgad hatt, vilket ska stå för ett positivt och konstruktivt tänkande.
Med färgglada strutar på huvudet och äggkartonger ska Åre kommuns tjänstepersoner tänka i nya banor. Ett påkostat rum kallat innovationslabbet med klipp- och klistramaterial har öppnats. Enligt källor upplevs investeringen som ”pinsam” och som en ”lekstuga”. Denna besökare har på sig en gulfärgad hatt, vilket ska stå för ett positivt och konstruktivt tänkande.

Felaktiga uppgifter från socialchefen

Socialchefen har inte varit på sin arbetsplats på 26 veckor. Kvalitetsteamet som hen inrättat handlar främst om nyrekryteringar som ökat kostnaderna för skattebetalarna med över fem miljoner per år. Men själv säger hen att det handlar om en omorganisation som inte kostat kommunen något. Dokumentation om resultaten av den nya investeringen saknas.

Publicerad

Kritiken mot chefen gäller också att hen har hög frånvaro och inte är tillgänglig i sitt arbete. I samband med Coronapandemin gick Åre kommun upp i stabsläge och inrättade krisledningsgrupper för de olika verksamheterna. Tomas Fornell tillförordnad kommunchef beordrade socialchefen som då arbetade 80 procent att öka sin arbetstid till 100 procent. Sedan hen fick full betalning för heltidstjänst har hen inte synts till på sin arbetsplats i Järpen, inte en enda dag sedan hon gick på sportslovsledighet i februari tills efter semestern i augusti. Samtidigt har hen varit ansvarig för socialkontorets krisberedskap under pandemin.

– Jag har följt Folkhälsomyndighetens rekommendationer och jobbat hemifrån. Vi har haft Teamsmöten och det har fungerat bra, säger hen.

Kommunchefen Tomas Fornell säger att han känner till att socialchefen inte varit på sin arbetsplats.

– Jag vet att hen inte varit på socialkontoret på 26 veckor men jag har haft fysiska möten hemma hos socialchefen i bostaden under den här perioden, säger Tomas Fornell. Han säger att han åkt över 15 mil tur och retur till hens bostad utanför Östersund flera gånger för möten. Men detta är något som socialchefen först dementerar blankt när JT pratar med hen.

– Alla mina möten har varit via Teams, jag har inte träffat någon från kommunen där det handlat om arbete, säger hen. Men ett dygn senare hör hen av sig via mejl och skriver att hen haft besök av sin närmaste chef och nämndens ordförande vid ett enda tillfälle i sitt hem för att ”följa upp hur det är att arbeta på distans.”

När Jämtland Tidning söker socialchefen för en intervju är hen inte heller på sin arbetsplats. På frågan när Jämtlands Tidning kan få ett personligt möte med hen blir svaret:

– Jag är inte på plats i Åre förrän den 12 oktober, innan dess kan vi inte träffas, utan får ta det på telefon eller Teams, säger hen.

Det visar sig att socialchefen nu sköter sitt jobb som socialchef i Åre inte från Järpen, inte från länet utan från Skåne.

– Jag jobbar 50 procent för Åre kommun och 50 procent för min nya arbetsgivare Helsingborgs Stad och jag har flyttat till Skåne, säger hen.

Under sin tid som socialchef har hen inrättat det så kallade ”kvalitetsteamet” och ett rum kallat ”innovationslabbet”. JT ber att få ut dokumentation på resultat från teamet och nya labbet.

–Ja absolut, det kan plockas fram, säger socialchefen.

Men någon dokumentation skickas inte. I samtalet med hen utvecklar hen sina tankar om det nya innovationslabbet:

–Tanken är att om man har en idé så ska man kunna vara i den här kreativa miljön.

–Där finns bord, det är lite olika verktyg, det kan vara kort, metodkort. Det finns stolar i det rummet, det finns olika typer av stolar, säger hen.

I mötet med hens chef Tomas Fornell frågar JT om han har en redovisning på kvalitetteamets resultat?

– Jag vet inte vad de har åstadkommit för resultat men det borde finnas dokumenterat, säger han.

Samma fråga ställs om ”innovationslabbet” och vilka resultat som det bidragit med inom socialtjänsten.

– Jag vet inte, men jag tror att det finns dokumenterat. Jag har besökt innovationslabbet och jag tycker det är en bra plats där man kan förverkliga idéer, säger han utan att kunna precisera var resultaten finns dokumenterade.

– Ni får prata med socialchefen så kan hon berätta om resultaten.

Vad kostnaden är för innovationslabbet och kvalitetsteamet vet inte Tomas Fornell utan hänvisar till socialchefen som dragit igång detta.

Hen å sin sida säger att det inte kostat kommunen någonting. Alla anställda i kvalitetsteamet har hen plockat från befintliga verksamheter inom kommunen.

– Kvalitetsteamet är ju ingenting som är nystartat, det var ju, är ju befintliga resurser som fanns i socialkontoret när det fanns en diskussion om att vi har behov av samverkansmöten. Vi ville jobba tillsammans. Vi fick inte ut mest effekt av den här organisationsstrukturen, säger hen.

När Jämtlands Tidning går igenom listan på de nio personerna som tillkommit inom socialkontorets kvalitetsteam, visar det sig att socialchefen har fullständigt fel. Endera ljuger hen eller så har hen glömt hur många nya personer hen har anställt. Enligt uppgifter från Åre kommuns personalavdelning anställde hen förra året tre nya personer i kvalitetsteamet, ytterligare två personer nyrekryterades 2018 och en 2017. Dessa sex nyanställdas löner betalas av Socialnämnden. De två övriga i teamet anställdes 2016 och 2007 och går på kommunledningskontorets konto där kostnaderna ökat med tio miljoner senaste året. Endast en person i teamet är omorganiserad och plockad från Måltidsservice, där lönekostnaderna för denna person lagts över till Socialnämndens konto. En person har arbetat inom verksamheten ensamkommande flyktingar, en verksamhet som lades ned på grund av arbetsbrist. Hen fick då en nyinrättad tjänst i socialkontorets kvalitetsteam. Det nya kvalitetsteamet har ökat lönekostnaderna för kommunen med över fem miljoner kronor per år inklusive arbetsgivaravgifter och sociala avgifter.

Före socialchefens tid som chef sköttes dessa uppgifter av två personer. Enligt det som är lagstadgat. Resterande uppgifter utfördes av befintliga chefer för socialkontorets verksamheter. Hen ger oss återigen felaktig information: – Det är ganska mycket som är lagstadgat, till exempel en systemförvaltare av vårt journalföringssystem, ansvarig för vår OSA-katalog, säger hon.

I ett pressmeddelande som gick ut från Åre kommun i somras om att hen skulle sluta, säger hen:

– Det finns bra förutsättningar att nu fortsätta utvecklingen och arbeta vidare med kvalitet och service för de vi är till för.

KARIN BÅNGMAN OCH LOTTE MJÖBERG

Powered by Labrador CMS