Ett verk som hänger på väggen i innovationslabbet i Åre.
Ett verk som hänger på väggen i innovationslabbet i Åre.

Åres fd socialchef fick toppjobb i Helsingborg

Kommer ni ihåg innovationslabbet i Åre kommun? Det, som den dåvarande socialchefen skapade, och som väckte ett ramaskri när Jämtlands Tidning skrev om det. Nu visar det sig att inspirationen till innovationslabbet kom från Helsingborgs stadsdirektör Palle Lundberg. Och socialchefen har nu lämnat Åre och nyligen påbörjat en ny tjänst som socialdirektör – i Helsingborg stad. Utan att behöva lämna några referenser.

Publicerad

Utan referenser med hänvisning till innovationslabbet

Med färgkritor, äggkartonger, heminredningstidskrifter och partyhattar i olika färger skulle innovationslabbet medverka till ”skapande processer och innovationer” inom socialförvaltningen i Åre kommun. Partyhattarnas olika färger anspelade på en populärpsykologisk teori av Edward de Bono, som inte har någon vetenskaplig förankring.

Varifrån inspirationen till detta kom, uppdagades när Jämtlands Tidning bad att få läsa hens tjänsteansökan till Helsingborg. Tjänsten som socialdirektör utannonserades nämligen under försommaren. Hen skriver i sin ansökan flera gånger om Palle, utan efternamn, exempelvis:  ”Efter att ha träffat Palle så har jag tillsammans med kontorets innovationscoacher startat ett innovationslab som ska vara ett nytt sätt att tänka medborgardialoger och medborgar- och brukarsamverkan”.

Kontakten med Helsingborgs stadsdirektör började när socialchefen gick PWC:s toppledarutbildning för drygt 120 000 kronor, som Åre kommun betalade. Palle Lundberg föreläste där, vilket också framgår av hens ansökan. Hen skriver vidare i sin ansökan: ”Sen dess har Helsingborg och Palle inspirerat mig och jag har väntat på rätt tjänst att söka”.

I sin ansökan nämner hen vidare bland annat ”en chefsenkät som sticker ut i positiv anda”. Jämtlands Tidning har studerat denna nämnda chefsenkät i Åre. Det visar sig att endast fem chefer deltog i den och att alla samtliga anställts under socialchefens tid och ingick i hens nyinrättade kvalitetsteam.

Eftersom det inte fanns några referenser bilagda till ansökan till tjänsten som socialdirektör, bad Jämtlands Tidning om att få se dem. Tomas Fornell var tillförordnad kommunchef på socialchefens tid i Åre. Han förnekade i en tidigare intervju med Jämtlands Tidning, att hans namn stått som referens i ansökan till Helsingborg.

Så vilkas namn gjorde det då? HR-direktören i Helsingborg Jörgen Fransson, svarade i ett mejl: ”Det du begär finns ej”. För att vara på den säkra sidan att hen fick tjänsten på detta sätt, utan att behöva bilägga referenser, frågar vi honom en gång till. Svaret blev då, också per mejl: ”Det finns således inget skriftligt underlag avseende referenser”.

Stadsdirektör Palle Lundberg svarar inte på mejl, när Jämtlands Tidning ber om en kommentar. Det gör däremot presschef Cecilia Eklund snabbt, efter endast några få timmar. Hon skriver: ”Vi har läst era artiklar, och vi har inga kommentarer om dessa.” Inga kommentarer är också det svar vi får från Samuel Lilja, ordförande i socialnämnden Helsingborgs stad. När vi försöker ringa Palle Lundberg för att få en fördjupande kommentar, når vi endast hans sekreterare. Han återkommer aldrig till oss.

Powered by Labrador CMS