Samtidigt som mer pengar anslås för personer inom LSS och till personer som står långt från arbetsmarknaden i Åre kommun, så upplever Tomas Höglund i Mörsil att situationen för honom försämrats. Han har nu anmält kommunen till Diskrimineringsombudsmannen.
Samtidigt som mer pengar anslås för personer inom LSS och till personer som står långt från arbetsmarknaden i Åre kommun, så upplever Tomas Höglund i Mörsil att situationen för honom försämrats. Han har nu anmält kommunen till Diskrimineringsombudsmannen.

Åre kommun anmäld till Diskrimineringsombudsmannen

MÖRSIL (JT) Tomas Höglund i Mörsil har reagerat på försämringarna inom LSS och arbetsmarknadsenheten och anmält Åre kommun till Diskrimineringsombudsmannen. Trots upplevda försämringar har Åre kommunen anslagit mer resurser till den här gruppen över tiden.

Publicerad

Många försämringar de senaste åren

–Vi har fått mer resurser och ökat vår verksamhet de senaste åren och fått möjlighet att hjälpa fler till ett jobb, säger Karin Ramström som är arbetsmarknadschef i Åre kommun, en funktion som hjälper människor som står långt ifrån arbetsmarknaden.

LSS är lagen om stöd och service till vissa funktionsnedsättningar. Den handlar om att personer med funktionsnedsättningar har rätt till ett eget självständigt liv med en meningsfull sysselsättning. En person som i princip i hela sitt yrkesverksamma liv varit beroende av LSS är Tomas Höglund som har Aspergers som numra ingår i diagnosen ASD – Autism spectrum disorder.

Trots att anslagen till LSS ökat i Åre kommun så upplever Tomas Höglund en försämring framför allt när det gäller möjligheten till ett meningsfullt arbete och självförsörjning.

–Det har blivit mycket sämre dom senaste åren. Synen på oss har gått från att vara närande till tärande, säger Tomas Höglund.

Enligt honom började det märkas att ekonomin stramades åt under slutet av 1990-talet sedan har det successivt försämrats.

–Fram till dess var det ekonomiskt möjligt för till exempel ideella föreningar att ha personer med speciella behov anställda i sina verksamheter. Då kunde vi bidra till att utveckla föreningslivet och bygderna och ens idéer togs på allvar. Jag kunde jobba heltid på lönebidrag och kunde försörja mig själv, säger Tomas Höglund.

–Då ingick också möjligheten till rehabiliteringsinsatser idag är det nästan omöjligt att få sådana.

Han säger också att han tidigare fick ersättning för resor med Länstrafiken, men att han nu får betala hela årskortet själv.

–Ytterligare en försämring är att Arbetsförmedlingens stöd för löner till oss sjunker löpande. Vi blir inte attraktiva mer än två år sedan blir lönekostnaderna för höga för ideella föreningar. Därmed har det nästan blivit omöjligt för oss att få en fot in på arbetsmarknaden, säger Tomas Höglund, som själv i många år arbetat med projekt inom kultur- och eventföreningar. Idag är han arbetslös. Enligt honom erbjuder Åre kommun ett deltidsarbete om 30 procent men Höglund är kritisk för det innebär att han inte kan försörja sig och dessutom riskerar han mista sin ersättning. Han anser själv att han kan arbeta minst 80 procent.

–I den situation jag är i idag gör att jag inte kan studera som ett alternativ för då riskerar jag att bli utförsäkrad. Redan 2005 ville Arbetsförmedlingen förtidspensionera mig men jag vill ju arbeta, säger Tomas Höglund.

–Det är tragiskt alltihop för vi med funktionsnedsättningar kan göra jättemycket nytta för föreningar med bygdeutveckling. Tittar man på vad som hänt med föreningslivet de senaste 15 åren så är det negativt. Människor är idag mer engagerade i sig själva än i föreningar, konstaterar Tomas Höglund.

I sin anmälan till Diskrimineringsombudsmannen pekar han på en rad åtgärder bland annat möjligheten att byta handläggare när man som kund inte är nöjd. Han pekar också på godtyckliga beslut inom LSS som måste stramas upp. Bättre insatser för rehabilitering och framhåller att han hamnat i en diskriminerande situation på grund av sitt handikapp.

–Det svar jag får är att pengarna inte räcker och att behovet av jobb inte finns. Min tolkning är att det handlar om pengar. Attityden är hård, säger Tomas Höglund.

Att döma av kommunens budget för LSS har kostnaderna ökat över tiden. Från cirka 23 miljoner kronor 2010 till närmare 41 miljoner kronor 2020. Mer pengar anslås i Åre kommun till den här gruppen individer, även arbetsmarknadsavdelningen på kommunen har stärkts senaste åren. Inte minst på grund av att fler befinner sig långt från arbetsmarknaden. Ändå upplever Tomas Höglund att situationen försämrats.

–Det är hans uppfattning och hans version. Om man ser till arbetsmarknadsavdelning så har det över tiden blivit mycket bättre och enklare för att få hjälp och stöd. Jag känner mig jättetrygg i bemötandet. Vi gör allt för att hjälpa honom och andra till en anställning. Det handlar inte om pengar utan om arbetsuppgifter, säger Olof Vackermo, koordinator på Arbetsmarknadsenheten på Åre kommun.

Powered by Labrador CMS