Är sopsortering och återvinning en möjlighet för alla hela livet?

Avfall och sopor – alla har vi dem, men hur mycket pratar vi om dem? Idag är fokus på klimatförändringarna och vilka konsekvenser det får.

Hur vi tar hand om vår närmiljö och produkterna vi inhandlar vill vi gärna vara med och bidra till att det sker på ett så skonsamt sätt som möjligt och att de produceras lokalt och utan onödiga tillsatser. Men det blir olika former av avfall eller sopor efter de flesta produkter som behöver sorteras och sedan tas till olika kärl, såsom kompost, plast, glas, metall, batterier, papper/tidningar.

De flesta av oss seniorer har och har haft ambitionen att ta vara på det som går att göra, så att t ex matsvinnet ska bli så minimalt som möjligt. Vi är också noga med att sortera de olika förpackningarna i sina respektive behållare/kassar som vi lämnar till återvinningsplatser.

När man bor i lägenhet så kan det vara mer tillgängligt, men boende i ett hus så kan det vara krångligare med att ta sig till dessa återvinningsstationer, som finns flera kilometer/mil bort, även om man har bil.

När den dagen kommer då behovet av insatser från hemtjänsten med bl a matdistribution blir ett faktum och om man inte har förmågan att själv sortera de olika förpackningarna och matrester, vad händer då? Erbjuds sortering av avfall och sopor som en biståndsbedömd tjänst där personalen inom hemtjänsten gör detta som en insats, både sorterar soporna och ser till att de kommer till återvinningsstationen?

Kommunerna vill ju se att vi medborgare minimerar sopberget och att miljön och klimatet inte brakar ihop. Det är inte alla förunnat att ha släktingar/grannar nära som kan hjälpa till!

Vi i Centerpartiets seniornätverk ser det som en viktig fråga att kommunen tar sitt ansvar att vara behjälplig med sopsortering som en biståndsbedömd insats för de med hemtjänst eller boende på särskilt boende eller liknande. Oberoende ålder och förmåga är det viktigt att få vara med och bidra till ett hållbart samhälle!

Det behöver inte nödvändigtvis utföras av personal inom omsorgen/äldreomsorgen, huvudsaken att det organiseras utifrån ett av kommunen taget beslut, där personerna som utför insatsen kan legitimera sig så att mottagaren av insatsen kan känna sig trygg.

För Centerpartiets Ceniornätverk i Jämtland Härjedalen
Berit Johansson, Berg
Eva Simonsson, Berg
Elisabeth Andersson, Bräcke
Britt Larsson, Krokom
Tommy Lennartsson, Krokom
Harriet Andersson, Ragunda
Maritha Granqvist, Strömsund
Inger Jonsson, Lit/Östersund
Leif Hagberg, Östersund

Powered by Labrador CMS