Är det Regionens uppgift att ge utländska konstnärer gratis semester i Jämtland?

Sikås Art Center tar emot gäster igen – ska regionen finansiera detta?

I en artikeln tillhörande "Kultur" i ÖP, 4 juni, läste jag om en verksamhet i Sikås som hade kommit igång igen efter stängning p g a pandemin. Men tack vare ett rejält stöd från både Statens Kulturråd och Regionen kunde "Sikås art center" öppnas igen.

Jag blev nyfiken, tänkte på regionens långa väntetider inom sjukvårdens alla kategorier.

Jag läste vidare att den första internationellt verksamma konstnären hade landat i byn för att "i lugn och ro" kunna arbeta med sitt skapande, som längre fram i artikeln beskrivs som ledande av ett hälsoprojekt i vilket man ska lära sig att använda konst som metod att återetablera

begreppet "folkhälsa"., men från feministisk synvinkel.: "Feminist Health Care research Group". Detta hälsoprojekt leds av bla Inga Zimprich från Berlin, som är den konstnär som tillsammans med sin sambo och son har anlänt och blir nu de första gästerna.

Jag läser vidare att både Regionen och kulturrådet har insett värdet av att ha en sådan kreativ liten oas i länet.

Oasen består av ett iordningställt torp med frigående höns och vedkubbe, där sammanlagt sex konstnärer under fyra veckor vardera kan vistas för att kunna skapa och vara kreativa i en stressbefriad tillvaro. Det finns en verksamhetsansvarig personal på plats och dessutom skall alla hjälpa till med gårdsskötsel. Bidragsgivarna "förväntar sig att varje besök ska resultera i något som andra kan ta del av."

Såsom Inga Zimprich nämner att hon vill åstadkomma en hemsida!

Med entusiastiska och delvis abstrakta ordalag såsom kreativ oas, hälsoprojekt med konst som metod, intersektionell feminism, antipsykiatri, extremt stressig livssituation, skapande av ett digitalt bibliotek, möjlighet att gå djupare in i sig själva, att ta reflektionstid....beskrivs denna verksamhetsoas. 

Var kan jag hitta det insedda värdet i att bedriva denna verksamhet i den lilla byn Sikås där avstånden till samtliga inrättningar är stora och kostnadskrävande?

Är det dit vi måste bidra med våra skattepengar medan Regionen kämpar med sina gigantiska problem och sjukvårdspersonal flyr sin kos?

Är det Regionens uppgift att ge utländska konstnärer gratis semester i Jämtland?

Vad har Jämtlands och Härjedalens skattebetalare för nytta av denna satsning från Regionen?

När kommer redovisningen av måluppfyllelsen samt totalkostnaden för detta projekt?

Finns inga konstnärer i Jämtland eller Härjedalen som hade behövt samma stöd?

Anke J

Powered by Labrador CMS