Är det i år idrotten lyfts i valdebatterna?

Till våra region- och kommunpolitiker: är det i år idrotten lyfts fram i valdebatterna?

Det har väl inte gått någon förbi att det är valår i år. Idrotten är länets största folkrörelse med ca 95 000 medlemskap. Därför vill idrotten i Jämtland-Härjedalen naturligtvis höra våra kommun- och regionpolitikers planer och tankar om idrotten utveckling under kommande mandatperiod.

Inför kommande år har idrottsrörelsen i Jämtland-Härjedalen beslutat att prioritera fyra områden. ÅTERSTART - ekonomiskt stöd och förståelse för vad idrotten behöver samt gemensamt långsiktiga satsningar efter pandemin. ANLÄGGNINGAR - en satsning för att idrottsmiljöer ska en tydlig roll i samhällsplaneringen. Idrottsrörelsen bör vara en naturlig remissinstans i kommunernas detaljplanarbete.

Tillgänglighet och närhet är också viktigt vad gäller anläggningar nu och i framtiden.
FOLKHÄLSA - koppling till idrott och rörelse i skolan måste bli mycket bättre. Idrottsrörelsen bör ges möjlighet genom ett förstärkt offentligt stöd att även utveckla föreningsidrott för vuxna och äldre. FOLKBILDNING att genom kunskap kraftsamla mot ett gemensamt mål, d.v.s. återta den verksamhet idrotten förlorat under pandemin vissa idrotter tappat mellan 30–70 % av sin verksamhet.

En enkät har i dagarna gått ut till företrädare för de politiska partierna i regionen och i kommunerna. Förutom frågor kopplade till våra prioriterade områden har vi ställt frågor specifikt till kommunpolitikerna. Exempel på dessa frågor kan vara:

  • Östersunds målsättning är 75 000 innevånare om 10 år. Hur ser planeringen av idrottsytor (hallar, gräsytor, spontanplatser) ut inför denna ambitiösa satsning? Redan nu är befintliga hallar överutnyttjade och hallidrotterna signalerar stor brist på halltider.

  • Hur ser ni politiker i Härjedalens kommun på utveckling av skidstadion i Sveg och Bjönbergets slalombacke med tanke på kommande snöprojekt och att skidgymnasiet bedriver sin träning där?

  • I Strömsunds kommun finns många idrottsanläggningar som är gamla och slitna och som har ett stort behov av att upprustas och underhållas. Hur tänker ni gällande upprustning och underhåll av anläggningar, hallar, badhus mm i kommunen?

En fråga alla får är. Har ert parti något idrottspolitiskt program där ni talar om hur ni vill utveckla idrotten i er kommun på kort och lång sikt?

Idrotten i Jämtland-Härjedalen väntar nu med stor spänning på de svar vi kommer att från våra kommun- och regionpolitiker. Era tankar och idéer är värdefulla. Tillsammans kan vi sedan gå vidare och utveckla Jämtland-Härjedalen till en attraktiv plats att leva och bo i med idrott som ett viktigt verktyg.

Under april – juni kommer idrotten att bjuda in de politiska partierna i respektive kommun till samtal där vi ger politikerna möjlighet att möta sina väljare och tala om vad man vill med idrotten i respektive kommun under de kommande fyra åren. Vi hoppas såklart att idrott blir en viktig valfråga i år!

Styrelsen RF-SISU Jämtland-Härjedalen

Powered by Labrador CMS