Använd din röst – för en grön och öppen folkkyrka

Nu är det dags för val, kyrkoval. Mellan den 6 - 19 september kan alla medlemmar över 16 år i Svenska kyrkan vara med om att utse företrädare till kyrkofullmäktige, stift och kyrkomöte.

Visst spelar det roll om du röstar i kyrkovalet. Genom att rösta visar du att du ger Svenska kyrkan mandat att vara en viktig demokratisk samhällsaktör, vilka du vill ge förtroendet att leda vår kyrka, vilken riktning du vill se och vad du vill att kyrkan ska prioritera.

Kyrkan har en mycket viktig roll i vårt samhälle. Vi behöver en öppen folkkyrka i alla delar av vårt land. Kyrkan ska vara en tillgänglig plats där alla oavsett bakgrund eller identitet känner sig välkomna och sedda, oavsett om man är van kyrkobesökare eller på besök för första gången. Grunden för församlingens arbete är gemenskap genom berörande gudstjänster, men alla de mötesplatser som kyrkan skapar måste tillvaratas och där har även det digitala mötet en viktig roll. Det är viktigt att vi fortsätter öka tillgängligheten med hjälp av ny teknik så vi når fler och även fysiskt otillgängliga kyrkobesökare.

Vi stödjer och vill utveckla det ideella engagemanget för medmänskliga gärningar som finns inom Svenska kyrkan. Alla som vill ska kunna arbeta ideellt i kyrkan i en gemenskap där alla behövs. För oss är det viktigt att medlemmarna känner delaktighet i församlingens verksamhet och beslut. Därför måste församlingen vara byggd underifrån så att medlemmarna kan vara med och påverka aktivt.

Vi vill att Svenska kyrkan och Östersunds församling ska vara en föregångare i miljöarbetet och på så sätt skapa en grön kyrka med målet att bli klimatneutral senast 2030. Med handlingskraft ska vi göra vår del för att förvalta och utveckla kyrkan på ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart sätt. Det gör vi bland annat genom att satsa på förnybar energi så som solenergi, vindkraft och laddstolpar samt med tydliga och mätbara mål. Ansvar för vår jord förutsätter att vi väl brukar våra tillgångar - inte förbrukar dem.

Vi hoppas att många använder sig av sin rösträtt för att Svenska kyrkan även framöver ska vara en grön och öppen folkkyrka - med stark lokal förankring. Ge oss gärna ditt förtroende och välj nomineringsgruppen Centerpartiets valsedlar. Vill du också kryssa ett namn på valsedeln, gör gärna det.

Centerpartiet i Östersunds församling

Patrik Andersson

Therese Fanqvist

Carl West

Linn Aldén

Åke Ljusberg

Leif Hagberg

Powered by Labrador CMS