Ett helt långbord uppdukat med Bonniers-fakturor för drygt 1,2 miljoner kronor! Här blir de granskade av JT:s lokalredaktör för Krokom.
Ett helt långbord uppdukat med Bonniers-fakturor för drygt 1,2 miljoner kronor! Här blir de granskade av JT:s lokalredaktör för Krokom.

Krokoms kommun annonserade för över 1 miljon – bla i Örebro, Södertälje, Nynäshamn

KROKOM (JT) Krokoms kommun har under ett år, från juli 2020 till juli 2021, köpt annonstjänster av Bonnier News Local AB för en bra bit över en miljon kronor. Inköp gjorda utan upphandling. Bland annat har Bonnier News Local i Gävle fakturerat för Facebook-annonsering och redaktionella annonser i tidningar i bland annat Södertälje, Nynäshamn och Örebro.

Publicerad Senast uppdaterad

Jämtlands Tidning har gått igenom kommunens inköp av annonstjänster under perioden juli 2020 till och med juli 2021. Under de tolv månaderna har Krokoms kommun köpt annonstjänster av Bonnier News Local AB för 1 252 000 kronor. Bolaget har skickat 35 fakturor för olika tjänster. Det är en räcka av olika saker som effektkampanjer, employerbranding, olika natives, traditionella redaktionella texter, ibladning med mera. Den största kostnaden är på över en halvmiljon och har lagts på distribution och ibladning av kommunens egen tidning ”Vårt Krokom” som distribueras i Östersundspostens gratistidning i Jämtland.

Beställare av annonstjänsterna är Åsa Sjödin, som är Krokoms kommuns kommunikationschef.

– Syftet med annonserna har främst varit rekrytering och varumärkesbyggande, lyfta fram våra medarbetare och varumärket, Krokoms kommun, säger hon. Kommunikationschefen har också gjort riktade annonseringar i lokaltidningar i Södertälje, Sundsvall, Örebro och Nynäshamn.

Huvudsyftet med våra annonser i sommar och skälet att vi valde att göra en sådan här satsning är att få fler sökande till våra tjänster. En del av dem är väldigt svåra att få sökande till och vi behöver därför vända oss till en större marknad. Sedan om någon väljer att bosätta sig i vår kommun blir det en extra bonus, säger Åsa Sjödin.

Krokoms kommuns kommunikationschef förklarar per mejl: – Kan vi få en enda familj att flytta till Krokoms kommun har vi fått valuta för den kostnad som annonskampanjen ger.

– Jag tror inte att en enstaka annons får personer att flytta till Krokom. Vi har inte gjort mätningar på om någon flyttat hit på grund av annonserna, eftersom det inte varit syftet med annonseringen, säger Åsa Sjödin.

Men har annonsinvesteringen påverkat bilden av Krokom?

– Det är supersvårt att mäta om annonserna påverkat bilden av kommunen. Då måste man prata med folk och göra en undersökning. Det har vi inte gjort, säger Åsa Sjödin.

Ulla Schill som en period i sommar varit vikarierande kommunchef säger:

När jag pratar med förvaltningscheferna får jag uppfattningen att det är fler sökande nu till våra tjänster i kommunen.

Hon kan inte precisera hur många fler sökande det blivit på varje tjänst. Kommunen har inte gjort någon sådan uppföljning.

Åsa Sjödin är kommunikationschef på Krokoms kommun och beställare av annonstjänsterna.
Åsa Sjödin är kommunikationschef på Krokoms kommun och beställare av annonstjänsterna.

I en tidigare artikel har Jämtlands Tidning uppmärksammat Krokoms kommuns inköp av annonstjänster som inte upphandlats. Då sa Åsa Sjödin så här:

Eftersom vi köper väldigt lite annonser så handlar det inte om några större pengar. Därmed kan vi direktupphandla vilket vi också har gjort i det här fallet. Det handlar ju om att hitta en aktör som kan uppfylla våra behov och i det här fallet var det endast Bonnier som kunde göra det. 

Men det handlar alltså om drygt 1,2 miljoner för annonstjänster under ett år. Det överskrider tröskelvärdet för direktupphandling som ligger på drygt 600 000 kronor. Hur går detta ihop med lagen om offentlig upphandling?

– Enligt vår jurist som jag pratat med behöver annonstjänster inte upphandlas, säger Åsa Sjödin vid en senare intervju med Jämtlands Tidning.

Bonnier News Local AB ingår Bonnierkoncernen. affärsområdet bildades efter Bonniers köp av bland annat Mittmedia. Leverantören av produkterna sitter i Sundsvall och fakturorna har skickats från Gävle

Har då den dryga miljoninvesteringen som kommunen varje år lägger på annonstjänster för rekrytering och för att stärka Krokoms kommuns varumärke haft någon märkbar effekt?

– Under de 10 år som jag jobbat på Krokoms kommun har det aldrig känts så positivt som nu i kommunen, säger Åsa Sjödin.

För Ulla Schill vikarierande kommunchef är miljoninvesteringen i annonser en sak. Hon säger:

Alla vi som bor eller verkar i kommunen kan hjälpa till med att sprida en positiv bild av Krokoms kommun.

Förutom annonser i länet har Krokoms kommun också inriktat sig på bland annat Södertälje, Örebro och Nynäshamn. Den totala årliga annonsinvesteringen hos Bonnier News Local AB motsvarar ungefär skatten från 18 heltidsarbetande invånare i Krokom.
Förutom annonser i länet har Krokoms kommun också inriktat sig på bland annat Södertälje, Örebro och Nynäshamn. Den totala årliga annonsinvesteringen hos Bonnier News Local AB motsvarar ungefär skatten från 18 heltidsarbetande invånare i Krokom.

Powered by Labrador CMS