Elisabeth Björklund, kyrkoherde i Strömsunds pastorat, står i trinettköket som ska byggas i Ströms kyrka. Här ska man kunna hålla studiecirklar, barnsamlingar och kyrkkaffe.
Elisabeth Björklund, kyrkoherde i Strömsunds pastorat, står i trinettköket som ska byggas i Ströms kyrka. Här ska man kunna hålla studiecirklar, barnsamlingar och kyrkkaffe.

Strömsunds kyrkor renoveras för miljonbelopp

STRÖMSUND (JT) Kyrkor runt om i Strömsunds pastorat ska få förbättrat utseende. Det är kyrkorna i Strömsund, Bodum, Ankarede, Tåsjö, Gäddede och Fjällsjö som ska renoveras i olika omfattningar.

Publicerad Senast uppdaterad

Ströms kyrka är för närvarande inklädd i byggställningar, där ska hela fasaden målas. För det har man ansökt 3,3 miljoner kronor i kyrkobyggnadsbidrag från Härnösands stift som beviljade 1 miljon kronor. Mellanskillnaden tas av pastoratets pengar.

– Fasaden måste ju underhållas, men det roligaste är det som sker invändigt, säger Elisabeth Björklund, kyrkoherde i Strömsunds pastorat. Hon berättar:

– Invändigt ska den bakre delen av kyrkan, brudkammaren, renoveras och få ett trinettkök, handikapptoalett, städskrubb och förråd. Vi ska sätta upp väggar med ljudisolerade fönster och vi tar bort några bänkar längst bak för att utöka utrymmet. Tanken är att skapa som ett vardagsrum i kyrkan och kunna använda den till mer än bara gudstjänster och förrättningar. Där ska vi ha barnsamlingar och kunna samlas och ha kyrkkaffe och studiecirklar med mera.

Ströms kyrka ska målas och tornet ska förbättras. Återinvigningen beräknas kunna hållas första helgen i oktober.
Ströms kyrka ska målas och tornet ska förbättras. Återinvigningen beräknas kunna hållas första helgen i oktober.

Den invändiga renoveringen av Ströms kyrka kommer att kosta 1,5 miljoner kronor och de pengarna kommer från pastoratet vars buffert mestadels bygger på kyrkoavgiften. Även försäljningen av församlingshem har genererat en del intäkter. År 2021 avyttrades församlingshemmen i centrala Strömsund, Alanäs och Gåxsjö. Gärdnäs, samt kapellet i Hillsand avyttrades tidigare.

Bodums kyrka i Rossön ska målas utvändigt, i Tåsjö, Gäddede och Fjällsjö har taken målats och blästrats, och i sommar ska Ankarede kapell tjäras. Till renoveringen av Bodums kyrka ansökte pastoratet om 6,5 miljoner kronor i kyrkoantikvarisk ersättning och fick beviljat 3,2 miljoner kronor. Även här bekostas mellanskillnaden av pastoratet.

Samtliga bolag som är anlitade till renoveringarna är lokalt förankrade. Renoveringen av Ströms kyrka började i juni 2021. Återinvigningen hoppas Elisabeth kunna ha första helgen i oktober då man ska ha folkmusiker från spelmansstämman i Tullingsås.

Elisabeth Björklund beskriver planritningarna som innehåller trinett, handikapptoalett, förråd, städskrubb samt väggar med ljudisolerat glas.
Elisabeth Björklund beskriver planritningarna som innehåller trinett, handikapptoalett, förråd, städskrubb samt väggar med ljudisolerat glas.

Powered by Labrador CMS