Angående pågående debatt om olika vindkraftsetableringar i vår region Jämtland /Härjedalen.

Vi Liberaler i regionen, värnar vårt kommunala veto. Vi anser att kommunerna ska ha fullt bestämmande över markanvändningen i kommunen.

Vi anser att Kommunerna ska ha full rätt, och medborgarna ska ha full -och transparent insyn från början.

vid etablering av större tillståndspliktiga verksamheter såsom t.ex. vindkraftsparker. Beslut ska - och måste fattas näramedborgarna.

Vi säger definitivt nej till att avskaffa det kommunala vetot.

Liberalerna 

Roger Bergebo, Frösön   

Karin Bondeson, Alsen

Gunnar Dovner, Östersund

Thomas Gutke, Frösön

Powered by Labrador CMS