Angående översyn av ersättning för vindkraftsutbyggnad

Vi vill med vår skrivelse till regeringen påtala att ersättningsnivåerna måste ses över och att ”nya” pengar måste tillföras systemet, och att detta ska gälla både befintliga och tillkommande vindkraftverk.

Det handlar inte om att sälja ut landsbygden som Liberalerna vill påskina, det handlar om att lyfta nivåerna på ersättningen så att de bygder som påverkas av vindsnurrorna ersätts för det intrång som verken innebär.

Det är inte heller bara kommunerna som ska erhålla ersättningen, utan de föreningar, byalag och andra som bor och verkar i bygden ska få ersättning. Ersättningen ska i första hand säkerställa fortsatt utveckling av de berörda bygderna.

Malin Bergman (C) Ordförande regionstyrelsen Region Jämtland Härjedalen

Elise Ryder Wikén (M) Ordförande regionala utvecklingsnämnden Region Jämtland Härjedalen

Daniel Danielsson (C) ordförande primärkommunala samverkansrådet Jämtland Härjedalen

Therese Kärngard (S) vice ordförande primärkommunala samverkansrådet Jämtland Härjedalen

Vänliga hälsningar

Elise Ryder Wikén (M)

Regionråd

Powered by Labrador CMS