Alliansen vill göra en extra satsning på fritidsgårdarnas öppna klubbverksamhet för 10- till 12-åringar i Östersunds kommun

I dag tog Kommunfullmäktige beslutet om en utökad satsning på kommunens nio fritidsgårdars öppna klubbverksamhet. Alliansen i Kultur- och Fritidsnämnden står bakom projektet som nu kan starta så snart som möjligt.

Vi är så glada att kunna satsa cirka 9 miljoner kronor på att erbjuda 10- till 12-åringar en kvalitativ klubbverksamhet, med öppet vardagar mellan klockan 13.00-17.00.

Projektet innebär en utökad satsning i både personella resurser och ett arbete inom kvalitetshöjning. De berörda fritidsgårdarnas öppna klubbverksamhet finns i Valla, Lit, Torvalla, Odensala, Ängsmon, Lugnvik, Körfältet och Brunflo (med Lockne, Fåker och Tandsbyn) samt en klubbverksamhet i centrala Östersund. Totalt nio fritidsgårdar ingår i satsningen.

Satsningen på cirka 9 miljoner kronor som Alliansen vill genomföra, har som målsättning att locka fler barn att vilja delta i en förbättrad öppen fritidsklubb. Vi vill utveckla fritidsgårdarnas verksamhet genom att både ta fram nya och revidera befintliga kvalitetskrav samt anställa mer personal. Satsningen kan ses som ett komplement till inskriven fritidsverksamhet som Barn- och Utbildningsnämnden genomför i höst.

Vi vill erbjuda anställda heltidstjänster och anställa en övergripande samordnare, med ansvar för den dagliga verksamheten med barnen, tillsammans med befintliga fritidsledare. Det finns dessutom utrymme i budgeten att stärka upp med timanställda. Tanken är också att hitta samarbeten med externa aktörer, som till exempel biblioteket, kulturskolan och även andra föreningar som Djur- och Kulgården i Torvalla.

Kultur- och Fritidsförvaltningens utredning är väl genomförd, så nu kan projektet dra i gång till glädje för både barn och personal i de öppna fritidsgårdarnas klubbverksamhet.    

Pelle Lundgren (C) Ordförande i Kultur- och Fritidsnämnden

Powered by Labrador CMS