LEDARE

Alla måste betala vad det kostar

Så enkelt är det.

Vi har haft extremt kraftiga skyfall i Gävletrakten som lett till stora översvämningsskador.

Och det är bara början av förändringar orsakade av vår klimatpåverkan.

För några veckor sedan tittade jag i min kristallkula och förutsa att vi snart skulle få se snabbfiler med förenklade besluts och handläggningsprocesser för att snabba på etablering av gruvor och vindparker.

Bara några dagar senare riktade företaget Northvolt krav på regeringen för att just snabba på öppnandet av koboltgruva/gruvor i Sverige.

Riksdagen har för övrigt gett regeringen i uppdrag att redovisa enklare tillståndsprocesser för gruvnäring, något som regeringen ska ge konkreta förslag om senast i juni nästa år.

Samtidigt utreds tillståndsprocessen för vindkraftsetablering, där föreslås bl.a att det kommunala vetot ska tas bort.

Försäkringsbolagen fick in tusentals skadeanmälningar i samband med skyfallen i Gävle.

Det kommer med nödvändighet att ge högre premier för oss alla.

Om prognoserna att vi ska få fler och kraftigare regnväder på grund av den ökade uppvärmningen håller kan vi också räkna med att vissa nekas får teckna försäkring för den här typen av skador.

Skulle inte förvåna mig om vi inom några år ser hur försäkringsbolagen delar in Sverige i olika områden där det blir dyrt eller kanske omöjligt teckna försäkring för översvämningsskador.

Jag skrev för några veckor sedan att jag utgår ifrån att vi inom några år får ett elektroniskt individuellt miljöpass. Där allt man gör som belastar miljön förs in och där man har en kvot som inte får överskridas.

Idag ger varje svensk ett miljöavtryck på 8 ton koldioxid årligen. Vi skulle behöva begränsa det till ett ton per år för att klara gränsen för maximal uppvärmning på 1,5 grader.

Det som jag tror vi kommer att se först och främst är höga miljöavgifter och skatter som påförs produkter utifrån den miljöpåverkan produktionen har och även miljöpåkänningen under produktens livstid.

Där är jag säker på att vi inom några år kommer att se hur EU går i bräschen.

Det är naturligtvis ohållbart om man ska kunna fortsätta producera varor med hög miljöpåkänning, kamma hem en kortsiktig vinst och sedan får vi alla i slutänden betala det verkliga priset.

För att sammanfatta det enkelt, tar du översvämning i källaren med jämna mellanrum som inte betalas av försäkringsbolaget bara du får fortsätta köpa billiga saker från Kina?

Knappast!

I Gävle orsakades en hel del av skadorna av avloppsvatten som trycktes upp i husen genom avloppsledningarna. Ett problem som kommer att drabba fler i framtiden.

Avlopps och dagvatten är ju inte dimensionerade för dessa skyfall.

Vilket för oss in på att kommunerna liksom alla myndigheter som handhar infrastruktur som vägar, järnvägar, hamnar etc kommer att få höga kostnader för att säkerställa att de håller vid liknande skyfall som i Gävle.

Ni vet, Trafikverket som inte ens har råd att underhålla vägarna i vårt län ska nu se till att de är skyfallssäkrade!

En sak är jag helt säker på, det är du och jag som får betala det här via skattsedeln!

Och det blir inte billigt!

Powered by Labrador CMS