Alla barn i Krokoms kommun ska ha tillgång till kulturskolan

Vänsterpartiet i Krokom vill ha en tillgänglig och avgiftsfri kulturskola i vår kommun. Vi vill att man satsar mer på kulturskolan för att göra den mer tillgänglig för fler barn.

Vi vill också att alla som anmäler sig ska få plats i kulturskolan. Kulturskolan behöver också bli mer integrerad i skolan, så den når så många barn som möjligt.

Därför är det dags att slopa avgiften till kulturskolan. Det är en fråga om jämlika villkor för barn och ungdomar. För inget barn ska behöva stängas ute från den glädje som kulturellt skapande ger. Inga barn ska behöva höra att föräldrarna inte har råd med kulturskolan.

Om 600 kronor per termin är mycket eller lite, beror visserligen på vem man frågar… Men för föräldrar som har svårt att få ekonomin att gå ihop, kan avgiften vara en anledning till att säga nej till en kurs vid kulturskolan.

I de kommuner där kulturskolan är avgiftsfri, når man betydligt fler barn och ungdomar. I kommuner där man satsar på kultur trivs medborgarna, såväl barn som vuxna. Det ökar kommunens attraktionskraft. Men i Krokoms kommun är kulturskolan allt annat än jämlik och likvärdig: förutsättningarna för att delta i kulturskolan ser olika ut inom kommungränserna.

I SVT:s valkompass 2022, har alla partier i Krokom svarat att de önskar en integrerad kulturskola med övrig skolverksamhet. Det vill säga alla partier utom SD och M. Moderaterna anser även att en kultur- och fritidspeng ska införas, i stället för kulturskola. Hur skulle detta kunna gå till rent praktiskt, kan man fråga sig.

Alla partier i Krokoms kommun som vill att kulturskolan ska vara integrerad i övrig skolverksamhet, behöver nu lösa frågan med gemensamma krafter. Hur ska vi göra så att barnen i Krokoms kommun får en tillgänglig, integrerad och avgiftsfri kulturskola? Tillsammans bygger vi ett starkare Krokom!

Vänsterpartiets toppkandidater i Krokom

Marie Svensson
Nehro Mostafaee
Mona Puttick
Johanna Svensson Spångberg

Powered by Labrador CMS