Bild: PRINTSCREEN ALKOHOLPOLICY BIRKA
Bild: PRINTSCREEN ALKOHOLPOLICY BIRKA

Efter sexincident – elever vill lyfta och diskutera Birkas strukturer

ÅS (JT) För ett år sedan slog JT:s artikel om en folkhögskolas agerande efter en sexincident mellan en lärare och en elev ned som en bomb. Nyligen avslutade Regionen ärendet vid sitt fullmäktige möte. De godkände skolans hantering av ärendet, som därmed avslutades.

Publicerad

Bakgrunden var att en lärare bjudit på alkohol och utnyttjat en betydligt yngre elev sexuellt i december 2019.

Det har varit ett tumultartat och tungt år för många på Birka folkhögskola, inte bara på grund av pandemin. Några f d elever, som nu lämnat folkhögskolan, vill gärna berätta sina upplevelser. Här är deras egna ord:

– Vi tycker att händelsen hösten19 är tragisk. Men vi har tyvärr funnit att driva den vinkeln i efterhand är väldigt svårt, med tanke på att det är ett så känsligt ärende. Det skapar inte diskussion om hur man kan förbättra, utan snarare bara en icke konstruktiv diskussion om läraren och händelsen. Detta i sin tur försvårar arbetet med att skapa bättre rutiner och andra förebyggande åtgärder för sådana händelser.

–Vi tror att lyfta och diskutera strukturer och interna kulturer är nyckeln till att föra en bra diskussion. Som att varje folkhögskolas regler och policys skapas i egna små öar. Eller att folkhögskolestuderandes rätt inte har samma juridiska stöd som gymnasie- eller universitetsstudenter. Vi menar att beroendeställning på folkhögskola egentligen är densamma.

Eleverna känner att de verkligen försökt föra fram detta, men att de stångat sig blodiga:

–Vi tycker att Birka är en jättebra skola överlag. Men just hur vi blivit bemötta av ledningen är det som har varit jobbigast. Att gå till skolan varje dag och veta att man sakta går mot fler och fler möten som inte leder till något produktivt, och brev med klagomål som aldrig blir riktigt bemötta är resultatet av vad vi anser vara otillräckliga rutiner samt en ovilja att ta emot kritik.

De ger andra exempel som även speglar samma sak. Birka har en sträng alkohol- och drogpolicy, vilket tydligt står bland annat på deras hemsida. Men vid en fjällresa i höstas drack lärare öl i närvaro av elever, vilket de reagerade över. När saken togs upp, betonades det från ledningens håll att det bara varit lättöl.

–Det kändes respektlöst och visar att det inte är så tydliga gränser som skolans policy säger. Det måste vara tryggt för alla, det finns ju elever på skolan som kämpar med beroende. En annan händelse är exempelvis att vi elever inbjöds att spela som förband på Gamla teatern, där det skedde alkoholförsäljning, avslutar de före detta eleverna.

Hur har det då gått att fokusera på att spela och utvecklas musikaliskt under året? De svarar:

–Ja, trots detta tunga år på Birka har vi fortsatt att spela musik till vardags. Men i detta har vi ändå haft väldigt tur i att ha stöd från fantastiska lärare. Utan de musikaliska förebilder som finns på skolan så kanske vi inte hade orkat vara kvar på skolan hela läsåret.

De fortsätter eftertänksamt:

–Detta läsår har visat att Birkas arbetsmiljö främjas av just lärarstaben. Vi förstår idag att det bästa sättet att hantera konflikter på skolan som vanligtvis skulle kräva ledningens inblandning är att inte blanda in dem.

–Allra helst vill vi att Birka ska bli bättre som skola i att hantera sådant här, och att deltagare inte ska behöva tvivla på om skolan är kapabel till det!

Jämtlands Tidning kontaktade också Ann-Kristin Jonsson, rektor på Birka folkhögskola för en kommentar angående de alkoholrelaterade händelserna som de före detta eleverna tar upp. Hon förklarar:

–Jag har uttalat mig tillräckligt i frågan. Det här (händelserna) är inget jag känner till och kan därför inte uttala mig. Jag tillträdde i april och jag jobbar utifrån de regler och den policy skolan har när det gäller droger och alkohol.

Powered by Labrador CMS