Ålfiske – all påverkan måste lyftas fram

PM Nilssons olagliga fiske efter ål har resulterat i att problematiken gällande fiskbeståndets status har blivit omtalad och belyst.

Senaste veckorna har det pratats mycket om fiskbestånden i Sverige.

PM Nilssons olagliga fiske efter ål har resulterat i att problematiken gällande fiskbeståndets status har blivit omtalad och belyst.

För att häva demonteringen av det lilla yrkesfisket vi har kvar i Sverige krävs insatser mot fågeln skarv och sälar.

Senaste veckorna har det varit många inslag kring ål och fiskbestånd.

Sverige måste ta ansvar och lyfta all påverkan mot alla arter i landets territorium.

Dagens utveckling kräver en förstärkning utav hela det svenska yrkesfisket! 

Frågorna kring skarv och säl har blivit en politisk fråga med andra ord olika viljor, inte vad som är bäst för fiskbestånd och framtiden.

Den äldre yrkeskåren har påpekat problematiken kring skarv och säl senaste 20-30 åren, under hela mitt liv har jag hört om dessa problem från fiskare i norr till söder.

Är det verkligen den framtidsbilden vi ytters få yngre yrkesfiskare ska ha? Att skarv och säl prioriteras högre i stället för ett fungerande yrkesfiske.

Utvecklingen i Ukraina har gjort att självförsörjningsgraden har tagits upp till dialog. 

PM Nilssons tjuvfiske har resulterats i att många frågor kring bestånds statusen som har diskuterats i media.

Yrkesfiske kåren har uttryckt problemen kring den negativa påverkan av skarv och säl senaste 20-30 åren men ingen politisk aktivitet för ökande åtgärder av fisk bestånden har skett.

Kvittot vi har fått av den politiska viljan senaste decenniet har slagit hårt mot yrkesfiskare i landet. 

Tyvärr blir yngre segmentet av yrkesfiskare både etablerade och oetablerade hårdast utsatt av dagens situation.

För att yrkesfisket ska kunna leva vidare krävs ett omedelbart politiskt krafttag för att börja stärka upp våra fiskbestånd framför allt för att återbygga en bra livsmedels strategi i vårt samhälle. 

Dagens politiska agerande gällande skarv och säl kommer vara avgörande hur bestånds statusen ser ut inklusive hur den yngre generationen kan börja växa in i yrkesfisket i Sverige om ca 5-7 år och framåt. 

Dagens småskaliga fiske måste värdesättas både i kulturell aspekt och en starkare landsbygdsutveckling, dagens yrkeskunskap vittrar snabbt bort.

Fokus måste ligga på en reducering av skarv och säl som till stor del är skälen till minskning av bestånden vid kust och i sjö,

Demonteringen av svenskt yrkesfiske måste avstanna!

Alexander Vidlund 31 år

Powered by Labrador CMS