Ägarkommunerna kan styra elpriset hos Jämtkraft!

I september betalade jag nästan tre gånger så mycket för min förbrukning som i augusti.

Idag fick jag min elräkning från Jämtkraft för juli, augusti och september månad.

Förbrukningsavgiften var i juli 39,06 öre, i augusti 34,66 öre och i september 87,33 öre allt per kwh. Samtliga månader ges 3 öre i rabatt till Jämtlandskunder. Men slutsatsen var att i september betalade jag nästan tre gånger så mycket för min förbrukning som i augusti.

Det kan inte bero på brister i tillgången, då jag i början av september åkte längs Indalsälven och noterade att alla magasin verkade fyllda till bristningsgränsen, och i Hammarstrand så mycket, att man spillde vatten förbi i den ena porten.

Att vi i Östersunds, Krokoms och Åre kommuner, som är ägare till Jämtkraft betalar nästan 1 kr/kwh beror på att de kan sälja el till denna kostnad söderut, och låter oss betala samma pris.

Det där kan naturligtvis ägarkommunerna ändra på om viljan finns.

Mitt förslag är till framförallt Östersunds kommun: Ge nya ägardirektiv till Jämtkraft varav framgår att abonnenter skrivna i kommunen skall ha en normaltaxa, som inte påverkas av vad Jämtkraft kan sälja som överskott till södra Sverige. Motsvarande vore även rimligt för både Krokom och Åre kommuner, även om deras ägarandel är liten.

Jag erinrar mig de högtidliga orden från politiker, när man blev ägare till Jämtkraft, att det var för att säkerställa en säker och billig elförsörjning för sina medborgare.

Nu är det dags, att leva upp till de högtidliga orden, i stället för att med lystna ögon se hur Jämtkraft är med i elkostnadsrallyt, som innebär övervinster och stora aktieutdelningar till kommunerna.

Sten Bredberg

Powered by Labrador CMS