Dagens Ralph


Digital svält och misär

En undersökning visar att sju av tio stockholmare inte klarar sig mer än en dag om viktiga samhällsfunktioner slås ut. Många landsortsbor klarar sig däremot en vecka eller mer. Jag…