Historian om Jämtlands tidning

Jämtlands Tidning 1845 – 1960

Ursprungligen Jemtlands Tidning, grundades av Carl Anton Wetterbergh (”Onkel Adam”) i Östersund 1845, och utkom fram till 1957 (med ett sista nummer 1960).

Jämtlands Tidning var den första tidningen i Jämtland. Under åren 1891–1904 var Johan Lindström Saxon redaktör.

Jämtlands Tidning gav även ut Jämtlands-Kuriren och Jämtlands Allehanda.

Jämtlands Tidning 2014 – 2015

En gratistidning för hela Jämtlands län med samma namn utgavs månadsvis i Jämtlands län mellan maj 2014, och september 2015. Tidningen heter efter det Jämtlands Gratistidning. Från juli 2016 är Karin Johansson, ansvarig utgivare.

Jämtlands Tidning 2015 –

Från maj 2015 finns en prenumererad Jämtlands Tidning med utgivningsort Östersund, utkommande varje vecka. Jämtlands Tidning har sedan juni 2016 presstöd. Tidningen har cirka 3300 prenumeranter och är fortfarande länets minsta prenumererade nyhetstidning. Dock också den enda växande prenumererade tidningen i länet. Chefredaktör och ansvarig utgivare är sedan starten Ralph Rentzsch.